Termes i condicions

OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Les presents Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts en el lloc web www.fuives.com, del que és titular FUIVES SL (d’ara endavant, FUIVES).
L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sense perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser d’aplicació en adquirir determinats serveis.
Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

 

IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

FUIVES, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li informa que:
• La seva denominació social és: FUIVES SL.
• El seu nom comercial és: FUIVES.
• El seu CIF és: B60358413
• El seu domicili social està a: Passeig de La Pau 23 1 08600 Berga – Barcelona.
• Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Secció General, .

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:
E-mail: fuives@fuives.com.
Adreça postal: Passei de La Pau, 23 1 08600 Berga- Barcelona.
Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i FUIVES es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

PRODUCTES

Els productes oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu pantalla.
FUIVES es reserva el dret de decidir, en cada moment, els productes i / o serveis que s’ofereixen als clients. D’aquesta manera, FUIVES podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i / o serveis als oferts actualment. Així mateix FUIVES es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense previ avís, qualsevol dels productes oferts.
Un cop dins de www.fuives.com, i per accedir a la contractació dels diferents productes, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.fuives.com.

El registre és opcional per a l’adquisició del producte.

 

PROCÉS DE COMPRA

Per realitzar qualsevol compra a www.fuives.com, és necessari que el client sigui major d’edat.
A més caldrà que el client es registri a www.fuives.com a través d’un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a FUIVES la informació necessària per a la contractació; dades que en qualsevol cas seran veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l’acceptació de la política de privacitat de FUIVES.
Els passos a seguir per a realitzar la compra són:
• Seleccionar producte/s.
• Triar quantitat.
• Afegir a cistella de compra.
• Posar missatge per al destinatari (opcional).
• Veure cistella de compra.
• Anar a caixa.
• Introduir dades de contacte.
• Pagament.
• Confirmació pago.
• Recepció via email de confirmació.

Així mateix és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en realitzar la seva comanda, així com també del comprovant de recepció enviat per FUIVES per correu electrònic.
FACTURACIÓ
Juntament amb la seva comanda, rebrà la corresponent factura.
A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà electrònicament sota petició expressa. Podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment electrònicament per rebre la factura en paper.

 

ENTREGA SERVEIS

1. Física

L’usuari pot seleccionar l’adreça d’enviament que prefereixi, sempre que aquesta es trobi dins de la cobertura de servei de FUIVES (Espanya, excepte illes, Ceuta i Melilla). L’Usuari també podrà recollir la comanda a FUIVES, amb domicili en Casa Fuives, S/N 08611 Olvan – Barcelona de 10 a 13 h o Fuives S.L. Passeig de La Pau, 23 1   08600 Berga – Barcelona

El termini aproximat de lliurament serà d’entre 3 i 8 dies laborables després de realitzar la comanda.

 

PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a www.fuives.com vindran expressats en Euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa dels mateixos, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.
PRODUCTES
Els preus finals de tots els productes, (i si escau, els preus finals per unitat de mesura, quan sigui obligatori) al costat de les seves característiques, les ofertes, descomptes, etc., es reflecteixen en cadascun dels articles que apareixen en el catàleg de www.fuives.com.
Els productes tenen l’IVA inclòs.
El tipus d’IVA és del 21%.
Despeses d’enviament: 5,00 € 

Altres despeses addicionals: No apliquen.
Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

 

FORMES DE PAGAMENT

Posem a la seva disposició aquestes formes de pagament:
a. Per targeta de crèdit o dèbit
Pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL STRIPE. Si fos necessari realitzar qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament. Les dades tant personals com bancàries seran protegides amb totes les mesures de seguretat establertes pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) amb total confidencialitat.
OBSERVACIONS
En el cas de contractació d’un pack a mesura, el pagament seriosa mitjançant Transferència bancària, s’informaria del núm. de compte via email una vegada calculat l’import del pack a mida.

b. Transferència bancària al banc de Sabadell Nº :

 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar el motiu i sense incórrer en cap cost, excepte els previstos en l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.
Aquest dret de desistiment no és aplicable entre altres a:
• Prestació de serveis ja executats o començats.
PRODUCTES
El client disposarà d’un termini màxim de 14 dies naturals des del dia de la recepció del bé o producte sol·licitat per a informar a FUIVES sobre el seu desig de desistir del contracte.
El desistiment implica que, FUIVES procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de 14 dies naturals, seguint el mateix procediment triat pel client per al seu abonament (sempre que el producte adquirit no estigui dins de les excepcions indicades anteriorment).
Durant aquest període, el consumidor comunicarà a l’empresari la seva decisió de desistir del contracte emplenant per a això el formulari que es troba al final d’aquest document i enviant-lo a l’adreça de correu electrònic de FUIVES.
FUIVES comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció d’aquest desistiment.
Per a procedir a la devolució d’un producte és imprescindible que el mateix es trobi en perfecte estat i amb el seu corresponent embolcall original, amb tots els seus accessoris i sense haver estat utilitzat.
Una vegada rebem la seva sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per a indicar-li els detalls de la devolució.
L’empresari suportarà els costos de devolució dels béns.

 

ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant FUIVES el client haurà de dirigir-se al departament d’atenció al client.
Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, li informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el Castellà.